Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Baltona zwiększyła sprzedaż, ale wykazała stratydlahandlu.pl - 19 maja 2018 15:11


Grupa Baltona w pierwszym kwartale 2018 roku zwiększyła przychody ze sprzedaży do 91,9 mln zł, z 90,9 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej zwiększyła się do 3,8 mln zł, z 3 mln zł w pierwszym kwartale 2017 roku.

Jak informuje spółka w raporcie kwartalnym, w pierwszym kwartale 2018 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku, detaliczna sprzedaż ogólnodostępna oraz sprzedaż hurtowa i schipchandling spadły odpowiednio o 26 proc. i 9 proc., natomiast detaliczna sprzedaż wolnocłowa wzrosła 14 proc.

Jeśli chodzi o obszar kosztów największy wzrost (w wartościach bezwzględnych) w porównywanych okresach dotyczył kosztów usług obcych i kosztów świadczeń pracowniczych – odpowiednio o 1,7 mln zł i 0,8 mln zł.

Wypracowany w I kwartale 2018 r. wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł -2.431 tys. zł i spadł o 86 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017, kiedy to wynosił on -1.308 tys. zł.

Z kolei, wynik netto grupy Baltona za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 roku zamknął się stratą w wysokości 4.068 tys. zł. Strata netto za analogiczny okres w roku 2017 była niższa i wynosiła 2.514 tys. zł.

- Na ujemny wynik finansowy netto wpłynęła głównie działalność operacyjna. Różnice kursowe netto były dodatnie i wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku 449 tys. zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2017 roku dodatnie różnice kursowe netto wyniosły 915 tys. zł – czytamy w raporcie.

Działalność Grupy Baltona charakteryzuje się sezonowością popytu, rentowności i sprzedaży. Wynika to ze specyfiki branży lotniczej i związanej z tym sezonowości ruchu lotniczego. Grupa Baltona odnotowuje najniższą sprzedaż w okresie od listopada do kwietnia, a najwyższą w okresie od maja do października.

- W rezultacie przychody ze sprzedaży osiągane w I i IV kwartale są z reguły niższe niż te notowane w kwartale II i III. Zjawisko sezonowości ma wpływ na marże i wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa na zróżnicowane zapotrzebowanie grupy na kapitał obrotowy – informuje spółka.