Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zysk Delko za I kwartał niższy o 1,5 mln złdlahandlu.pl - 25 maja 2018 10:32


- Wyniki finansowe Grupy Delko za I kwartał br. są nadal na dobrym poziomie: sprzedaż towarów wyniosła 158,7 mln zł i urosła w ciągu roku o 2,3 proc. EBITDA na podstawowej działalności (z wyłączeniem wydarzeń jednorazowych) wyniosła 5,19 mln zł i była na zbliżonym poziomie, jak w roku poprzednim. Zysk brutto na podstawowej działalności za I kwartał jest zbliżony do poziomu roku poprzedniego i historycznie wysoki - napisał w liście do akcjonariuszy Dariusz Kawecki, prezes zarządu Delko S. A.

Zysk netto Grupy wyniósł niecałe 3,1 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to osiągnął wartość 4,6 mln zł. 

- Nasza Grupa Kapitałowa utrzymuje dobrą płynność i rozwija swoją działalność. W I kwartale tego roku liczba sklepów franczyzowych Blue Stop urosła o 11 -  do 401, a liczba sklepów własnych o 3 - do 29. Prognozujemy, że bieżący rok zakończymy wynikami lepszymi lub zbliżonymi do roku 2017, czyli rekordowo wysokimi - pisze prezes Dariusz Kawecki.

Grupa Kapitałowa Delko prowadzi działalność handlową i usługową w zakresie przemysłu chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.