Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

UOKiK: Sieć Netto sprzedawała hiszpańskie ziemniaki jako polskiedlahandlu.pl - 2 czerwca 2018 09:54


Warzywa i owoce, ze szczególnym uwzględnieniem ziemniaków, są przedmiotem licznych kontroli przeprowadzanych m.in. przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. UOKiK od początku działań kontrolnych do 25 maja 2018 poddał kontroli łącznie: 103 sklepy (z czego 62 należących do sieci handlowych), 238 partii ziemniaków (z czego 160 partii w sklepach należących do sieci handlowych).

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 41 sklepach (z czego w 25 placówkach należących do sieci handlowych) a dotyczyły one: nieprawidłowego oznakowania – 43 partii (z czego 16 w sklepach sieci handlowych), niezgodności z jakością handlową – 12 partii (z czego 9 w sklepach sieci handlowych), nieprawidłowego oznakowania krajem pochodzenia – 16 partii (z czego 13  w sklepach sieci handlowych), nieprawidłowości w zakresie identyfikowalności (brak kompletu dokumentów) – 2 partie (z czego 1 w sklepie należącym do sieci  handlowej), innych niezgodności – 10 partii (z czego 4 należące do sieci handlowych).
Przypadki, w których stwierdzano nieprawidłowości są aktualnie kierowane do dalszych analiz pod kątem wszczynania postępowań w zakresie wymierzenia kar administracyjnych z tytułu wprowadzenia do obrotu produktów niezgodnych z jakością handlową.

Ponadto, po otrzymaniu sygnałów od uczestników rynku, zweryfikowano oznaczenia krajem pochodzenia ziemniaków oferowanych w sklepach sieci NETTO w czterech województwach. W wyniku kontroli stwierdzono, że ziemniaki hiszpańskie sprzedawano jako polskie.

W niniejszej sprawie zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kar pieniężnych na podstawie art. 40a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.