Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

ASM Group wchodzi z usługami outsourcingu na rynki Niemiec i Austriidlahandlu.pl - 4 czerwca 2018 09:13


ASM Group, grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu usług outsourcingu i wsparcia sprzedaży, odnotowała prawie 50 mln zł przychodów netto w I kwartale 2018 roku co oznacza wzrost o 18,9 proc. rdr. EBITDA w I kwartale tego roku wyniosła 2,88 mln zł co oznacza wzrost o 14,2 proc. Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,35 mln zł.

Największa dynamika została odnotowana w segmencie Outsourcingu Sił Sprzedaży. Przychody z tego tytułu w I kwartale 2018 r. wyniosły 8,11 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 37 proc. w porównaniu z I kwartałem 2017 roku (5,91 mln zł). Istotny wzrost został odnotowany również segmencie Merchandisingu, który odpowiada za prawie 70 proc. przychodów grupy. Wyniosły one 33,33 mln zł w I kwartale 2018 roku, natomiast w analogicznym okresie rok wcześniej liczba ta wynosiła 26,82 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 24 proc.

W maju bieżącego roku Zarząd ASM Group S.A. poinformował o podpisaniu umowy inwestycyjnej
z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Fundusz”). Podpisanie umowy inwestycyjnej przez Zarząd ASM Group S.A. oraz Funduszem zaowocowało nabyciem przez Fundusz 49,9 % udziałów w spółce celowej, w której ASM Group S.A. posiada obecnie 50,1 % udziałów.

Spółka celowa, której udziałowcami są: ASM Group S.A. oraz Fundusz, ma dokonać akwizycji dużego znaczącego podmiotu działającego na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).
Pod koniec kwietnia tego roku ASM Group S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok. Przychody netto wyniosły wówczas 189 mln zł, EBITDA – 8,28 mln zł, a zysk netto 3,87 mln zł.