Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tesco Polska zwolni maksymalnie 240 osóbdlahandlu.pl - 4 czerwca 2018 11:04


Tesco powiadomiło personel o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Sieć przeprowadzi zwolnienia grupowe w związku z zamknięciem hipermarketów we Wrocławiu (ul. Paprotna 7) i Kaliszu (al. Wojska Polskiego 2) oraz supermarketu w Warszawie (ul. Toruńska 92).

Jak poinformowało Tesco, zwolnienia z pracy obejmą następujące grupy zawodowe: stanowiska podstawowe – maksymalnie 211 osób, stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 29 osób. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 20 czerwca – 10 sierpnia br. Wcześniej Tesco podało, że w sklepach zatrudnionych jest łącznie 171 osób. 

Czytaj także: Tesco zamyka 3 kolejne placówki

Proponowane przez sieć kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień to: kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje, dyspozycyjność, praca zgodna z wartościami, nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy, sytuacja osobista oraz w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami: ocena pracy roczna (2016/17).

Tesco podało, że pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi zaproponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku lub w innych jednostkach firmy.

O kolejności zwolnień decydować będzie: okres zatrudnienia u pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, składane będą wypowiedzenia umów o pracę.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami ustawy.