Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Żabka Polska: Spełniamy wysokie standardy w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem żywnościdlahandlu.pl - 5 czerwca 2018 19:04


Żabka Polska po raz kolejny uzyskała certyfikat ISO 22 000:2005, potwierdzający zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ISO 14 001:2015 będący gwarancją troski o środowisko naturalne. Certyfikacja przeprowadzona została przez firmę TUV NORD.

- Wejście na drogę certyfikacji oznacza konieczność ciągłego doskonalenia, w celu spełniania oczekiwań klienta. Dla konsumenta jest to wyraźny sygnał, że sieci Żabka i Freshmarket każdego dnia dokładają wszelkich starań, by monitorować i udoskonalać wszystkie procesy dotyczące magazynowania i dystrybucji żywności – mówi Monika Wiśniewska-Stefaniuk, product manager ds. branży spożywczej TUV Nord Polska. 

Żabka Polska posiada Certyfikat ISO 22 000 od 2015 roku. Audyty przeprowadzone na początku 2018 roku potwierdziły wysokie standardy w zakresie dbałości o jakość produktów dostarczanych do sklepów na każdym etapie łańcucha dostaw. Natomiast uzyskanie certyfikatu ISO14001 potwierdziło działanie wdrożonego już systemu zarządzania środowiskiem i systematyczne doskonalenie się w tym zakresie. 

Żabka Polska regularnie podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska, zmierzające do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń czy ochrony bioróżnorodności. Działaniami takimi są m.in. segregacja odpadów, zmniejszenia zawartości oleju palmowego w portfolio produktów marki własnej, wdrożenie automatycznego systemu zarządzania zasilaniem baterii trakcyjnych wózków widłowych, stosowanie oświetlenia LED. 

- Obecnie nasza firma prowadzi dwa duże projekty związane z ochroną środowiska. Jednym z nich jest wymiana sprzętu chłodniczego w sklepach sieci na bardziej efektywny energetycznie. Dzięki tej ogromnej inwestycji jesteśmy w stanie w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii i emisji, przy jednoczesnym zwiększeniu kubatury chłodniczej w sklepie. Drugim projektem jest wdrożenie w pełni zautomatyzowanego systemu zarządzania transportem, który jest właśnie finalizowany. System ten pozwala na lepsze zarządzanie flotą, skuteczniejsze wykorzystanie środków transportowych, skrócenie tras kierowców dystrybucyjnych, a co za tym idzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa czy ograniczenie emisji do powietrza – mówi Joanna Kasowska, kierownik działu jakości Żabka Polska.