Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Handel rozwija się w stronę modelu zachodnioeuropejskiegoportalspozywczy.pl - 22 czerwca 2010 14:15


Wystarczy popatrzeć jak wygląda handel detaliczny u naszych sąsiadów za Odrą i w większości krajów Europy. Polska jest wyjątkiem - udział handlu tradycyjnego utrzymuje się na poziomie 50 proc. natomiast w Niemczech 90 proc. handlu realizowane jest w kanale nowoczesnym - mówi Marek Jutkiewicz, znany inwestor w branży spożywczej.

- Zakładam, że nasz model handlu, może nie od razu, ale stale, będzie się zmieniał dążąc do modelu Europy Zachodniej. Będzie rosło znaczenie handlu nowoczesnego, a w związku z tym zwiększy się udział sprzedaży prywatnych marek we wszystkich segmentach - dodaje Marek Jutkiewicz,