Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kompania Piwowarska: Wartość kategorii piwa nie rośnie, stawiamy na jej premiumizacjędlahandlu.pl - 14 czerwca 2018 12:11


Rynek handlu tradycyjnego konsoliduje się, a sklepy podnoszą jakość swoich usług. Ten rynek pozostaje dla nas wciąż jednym z najbardziej strategicznych rynków sprzedaży – mówi Maciej Płonka, National Key Account Manager Kompanii Piwowarskiej, w Kwartalniku Grupy Kapitałowej Specjał. Jego zdaniem, kategoria piwa od wielu lat nie rośnie pod względem ilościowym, dlatego KP stawia na budowanie wartości kategorii i jej premiumizację.

- Jednym z najbardziej strategicznych kanałów sprzedaży Kompanii Piwowarskiej pozostaje rynek tradycyjny. Planowanie strategiczne opiera się o okres 3-5 lat. Pomimo, że ta część rynku nadal nazywana jest kanałem tradycyjnym, ulega coraz większej konsolidacji i podnosi jakość swoich usług. Wymaga to od dostawców odpowiednich rozwiązań w zakresie produktów, opakowań I narzędzi wspierających – mówi Maciej Płonka.

Przykładem może być nowy kontrakt zawarty między KP a siecią Nasz Sklep, który sprawia, że kupujący we wszystkich sklepach sieci franczyzowej będą mieli stały dostęp do oferty promocyjnej, a także do wypróbowania nowych marek producenta piwa, wprowadzanych na rynek.

- GK Specjał traktujemy jako strategicznego dystrybutora Kompanii Piwowarskiej. Ta współpraca przynosi obustronne korzyści. Z jednej strony mamy dzięki niej możliwość docierania do nowych punktów sprzedaży, w których realizujemy cele dystrybucyjne KP, z drugiej zaś zapewniamy GK Specjał odpowiednią konkurencyjność na rynku – mówi Maciej Płonka.

- Oczekujemy tu dalszego stałego rozwoju współpracy w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań realizujących wspólny cel: zwiększania wartości sprzedaży. Kategoria od wielu lat nie rośnie pod względem ilościowym, dlatego stawiamy na budowanie wartości kategorii I jej premiumizację – dodaje.

Jak informuje, wyniki sprzedaży nowości piwnych prowadzonych w tym roku przez KP na rynek pokazują, że trafiły one w oczekiwania konsumentów.

- Odnotowujemy ponowne zamówienia, praktycznie we wszystkich sklepach – mówi Maciej Płonka.