Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

GIS nakazuje wycofanie z rynku partii parówek od ZM UnimięsGIS - 15 czerwca 2018 17:42


Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o stwierdzeniu bakterii Listeria monocytogenes w parówkach z szynki pochodzących z Zakładów Mięsnych Unimięs. GIS wskazuje, że nie należy spożywać parówek o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Jak informuje GIS bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu w ilości 330 jtk/g (jednostek tworzących kolonię/gram), podczas gdy zgodnie z prawem żywnościowym w żadnej z pięciu badanych próbek nie może być więcej niż 100 jtk/g.

Szczegóły dotyczące produktów

Produkt – dane na etykiecie: Parówki z Szynki. Simply food 200g
Kraj pochodzenia – Polska
Producent – Zakłady Mięsne UNIMIĘS Spółka akcyjna, ul. Powstańców Styczniowych 9, 32-500 Chrzanów, weterynaryjny numer identyfikacyjny: 12030323.
Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu na rynek: Madej Wróbel Sp. z o.o., ul. Magazynowa 45, 41-700 Ruda Śląska, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL24720306 WE.
Oznaczenie partii produkcyjnej – 180524001, nr operatora 28
Termin przydatności do spożycia: należy spożyć do: 16.06.18

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o powyższych wynikach Głównego Lekarza Weterynarii w celu podjęcia odpowiednich działań kontrolnych oraz przygotowania listy dystrybucyjnej w celu bezzwłocznego wycofania powyższej partii produktu z obrotu handlowego.

GIS przekazał także informacje odpowiednim organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu bezzwłocznego wycofania powyższej partii produktu z obrotu handlowego.

Spółka Madej Wróbel opublikowała oświadczenie na Facebooku, w którym zapewnia o podjęciu "zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności powstania niezgodności". Firma zapewniła, ze uruchomiono już procedury wewnętrzne mające na celu niedopuszczenie do pojawienia się ponownie problemu, a feralna partia parówek jest wycofywana ze sklepów.