Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prezes PGS: Ograniczenia w sprzedaży alkoholu to straty dla budżetu miastadlahandlu.pl - 17 lipca 2018 09:46


Ograniczenie liczby wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w stolicy może przełożyć się na realne straty dla miasta, np. z powodu braku opłat za czynsze lokalowe i braku podatków od podmiotów działających w tej branży – ocenia prezes Polskiej Grupy Supermarketów, Michał Sadecki.

W zeszłym tygodniu Rada Miasta Warszawy podejmowała uchwały w sprawie wprowadzenia nowych zasad udzielania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym limitów wydawanych zezwoleń. – Tego typu ograniczenia winny być zawsze poddawane konsultacjom społecznym i branżowym, tak aby nie prowadziły do utrudnienia prowadzenia działalności przez wielu handlowców w stolicy. Dlatego cieszą nas decyzje Rady Miasta, które uwzględniały postulaty PGS – podkreśla Michał Sadecki, prezes PGS, skupiającej sklepy Top Market i Minuta8 w całej Polsce.

Sieć posiada w mazowieckim już ponad 100 placówek i nadal planuje swój rozwój. Restrykcyjne działania Rada miasta st. Warszawy mogą – zdaniem PGS – doprowadzić do braku odnowienia koncesji dla wielu sklepów, co przełoży się na realne straty dla miasta – brak opłat za czynsze lokalowe, brak podatków od podmiotów działających w tej branży (sklepy osiedlowe).

- We wspólnym interesie kupców i Rady Miasta winno być stwarzanie warunków rozwoju handlu, zatrudnienia i podatków w stolicy – dodaje prezes PGS.

Uchwała Rady Miasta przewiduje, że na terenie Warszawy może działać 2900 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; oraz 2500 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Decyzje Rady miasta rozwiewają wcześniejsze obawy związane z utrudnieniem prowadzenia działalności handlowej w stolicy.