Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kupujący chętniej wybierają produkty firm odpowiedzialnych społeczniePRoto.pl - 28 czerwca 2010 11:55


Dla 76 proc. badanych fakt społecznego zaangażowania firmy ma znaczenie przy wyborze produktu, z czego 29 proc. deklaruje, że w opisanej sytuacji z pewnością wybierze produkt firmy odpowiedzialnej społecznie. Bardzo podobnie wyglądają odpowiedzi na pytanie o unikanie kupna produktu firmy kojarzonej z zachowaniem nieodpowiedzialnym społecznie (odpowiednio: 73 proc. i 25 proc.) - wynika z pierwszej edycji badania Panel CSR poświęconego tematyce działań CR (Corporate Responsibility) i CRM (Cause Related Marketing.

Z przeprowadzonych badań wynika, że kategoria społecznych działań firm nie jest dla konsumentów jednoznaczna. Z akcjami czy kampaniami społecznymi kojarzone są głównie działania charytatywne związane ze zbiórką pieniędzy, ale za społecznie odpowiedzialne działania biznesu najczęściej uznawane są przestrzeganie praw pracowników (81 proc.) oraz dbanie o środowisko naturalne (80 proc.). Najmniej osób za odpowiedzialne społecznie wskazało prowadzenie programów wolontariatu dla pracowników (46 proc.).

Badanie wykorzystujące metody jakościowe i ilościowe zostało zrealizowane w maju br. we współpracy z firmą badawczą Norstat oraz GG Network. Patronat nad I edycją Panelu CSR objęły Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa.