Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Związkowcy w Makro domagają się podwyżek o 400 złsolidarnosc.gda.pl - 2 sierpnia 2018 06:49


Makro Cash and Carry Polska oraz związki zawodowe do końca czerwca prowadziły negocjacje płacowe, które zakończyły się fiaskiem. Zarząd firmy proponuje powrót do rozmów w październik. Związkowcy z „S” w Makro domagają się wzrostu płac o 400 zł brutto z możliwością negocjacji oraz dodatku stażowego stanowiącego 1 proc. aktualnej płacy minimalnej, wypłacanej co miesiąc za każdy rok przepracowany po okresie pięcioletniej karencji. Zarząd nie przedstawił kontrpropozycji płacowej - podaje solidarnosc.gda.pl

W związku z brakiem porozumienia płacowego 19 sierpnia w godz. 12-14 na parkingu przed Centrum Wsparcia Biznesu w Warszawie przy Alei Krakowskiej 61 członkowie „Solidarności” z Makro Cash and Carry Polska SA organizują protest, podczas którego związkowcy m.in. przeczytają memorandum do zakładu Makro Polska S.A.

Komisja Zakładowa podejmuje protest w związku z brakiem dialogu ze strony pracodawcy, zamrożeniem wynagrodzeń, przeciążeniem obowiązkami w związku z niechęcią pracodawcy do zwiększenia zatrudnienia oraz umniejszaniem roli związków zawodowych w zakładzie pracy.