Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rovita kończy pierwsze półrocze z dużą stratądlahandlu.pl - 10 sierpnia 2018 11:51


W pierwszym półroczu 2018 roku Rovita zrealizowała sprzedaż na poziomie 85,2 mln zł, tj. o 45,4 mln zł mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Niższy poziom obrotów związany jest z ograniczeniem działalności eksportowej Rovity i skoncentrowaniu się na rynku krajowym - podała spółka.

- Niższy poziom zrealizowanych obrotów spowodował, że spółka zamyka pierwsze półrocze 2018
roku ze stratą. Na poziomie brutto wyniosła ona - 1,1 mln zł przy zysku w porównywalnym okresie
zeszłego roku na poziomie 0,6 mln zł. Pozytywnym aspektem wynikowym w mijającym półroczu był wzrost obrotów z kontrahentami krajowymi - czytamy w raporcie spółki.

Struktura majątku i jego źródeł finansowania nie uległa istotnym zmianom. Dominującymi składnikami
majątkowymi Rovity pozostają aktywa obrotowe, stanowiące ponad 90% majątku. Zapasy
stanowią blisko 40% majątku obrotowego, a należności krótkoterminowe blisko 60% całości aktywów
obrotowych.

Czytaj także: Rovita rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Jak podaje spółka, majątek Rovity niemal w całości finansowany jest zobowiązaniami krótkoterminowymi, wśród których niemal połowę stanowią zobowiązania wobec dostawców. Pozostałymi źródłami finansowania są pożyczki od podmiotów powiązanych oraz kredyty bankowe.

Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego Rovicie udaje się realizować strategię średnioterminową umocnienia pozycji rynkowej przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń operacyjnych i finansowych.

Rovita zajmuje się dystrybucją następujących grup towarowych: słodyczy, kawy i herbaty, napojów, produktów zbożowych, przetworów owocowo-warzywnych, przypraw, dań gotowych, konserw, nabiału i tłuszczu. Firma obsługuje zarówno odbiorców detalicznych, jak i hurtowników. Prezesem spółki jest Urszula Mróz, a wiceprezesem Marek Maroszek.