Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prima Park pożyczy od akcjonariuszy 6 mln złdlahandlu.pl - 16 sierpnia 2018 19:17


Zarząd Prima Park S.A. 15 sierpnia br. zawarł z akcjonariuszami spółki trzy umowy przedwstępne, zawarte pod warunkiem zobowiązującym do zawarcia umów pożyczek - podała spółka w komunikacie.

Pożyczkodawcy zobowiązali się do udzielenia spółce pożyczek w łącznej kwocie 6 mln zł. Pożyczki będą wypłacone pod warunkami: uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Prima Park oraz wyznaczenia przez sąd do pełnienia funkcji zarządcy w postępowaniu sanacyjnym spółki osoby wskazanej przez Prima Park.

W przypadku nieziszczenia się ww. warunków w terminie do dnia 31 października 2018 r. roszczenie  o zawarcie umów pożyczek wygasa.

W przypadku ziszczenia się ww. warunków pożyczki będą uruchamiane w transzach. Termin zwrotu pożyczek to 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie pożyczek jest stałe i wynosi 5,00% w skali roku. Roszczenie o zwrot pożyczek zostanie zabezpieczone na nieruchomości spółki  lub na nieruchomości, która zostanie nabyta ze środków z uruchamianych pożyczek.

Firma specjalizuje się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych. Koncentruje się na realizacji parków handlowych o pow. 2-5 tys. mkw. pod nazwą Prima Park, zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich. Drugim obszarem działalności jest budowa i komercjalizacja nieruchomości dla uznanych operatorów sieci spożywczych takich jak Biedronka, POLOmarket.