Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zgłoś innowację handlową do konkursu Food&Retail Start-up Stardlahandlu.pl - 30 sierpnia 2018 11:09


Jesteś właścicielem start-upu, stworzyłeś innowacyjny produkt lub usługę dla branży handlowej z zakresu retail, customer experience lub fintech - zgłoś się do konkursu Retail Start-up Star, który towarzyszy XI Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Udział w Food & Retail Start-up Star daje możliwość opowiedzenia o swoim pomyśle, zyskania wsparcia merytorycznego, spotkania się z inwestorami, prezesami największych spółek spożywczych i handlowych w Polsce. Konkurs to szansa na zdobycie partnera biznesowego wśród korporacji zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, które biorą udział w Forum Rynku Spożywczego i Handlu. To także okazja do zwrócenia na siebie uwagi mediów i zdobycia rozgłosu wśród przyszłych klientów.

W konkursie Food&Retail Start-up Star rywalizacja odbywa się w następujących w kategoriach: Żywność i napoje oraz handel, customer experience, fintech. Do udziału zapraszamy firmy młode, ale już sprzedające swoje produkty i usługi.

Certyfikaty w obu konkursach przyznane zostaną 5 listopada podczas Gali towarzyszącej XI FORUM RYNKU SPOŻYWCZEGO I HANDLU (Warszawa, 5-6 listopada 2018 r.).

Pragniemy podkreślić, że udział w obu plebiscytach - poprzez zgłoszenie swojej firmy i produktów - jest całkowicie bezpłatny.

Wyboru nagrodzonych firm i produktów dokonuje grono uznanych ekspertów, naukowców i dziennikarzy zajmujących się tematyką handlową i spożywczą.

ZGŁOŚ PRODUKT

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail startup@ptwp.pl lub telefonicznie: 22 550 69 27. Zapraszamy do udziału i zgłaszania produktów do konkursów!

REGULAMIN PLEBISCYTU FOOD&RETAIL START-UP STAR

Celem Konkursu jest:
popularyzacja produktów i usług stworzonych przez młode, innowacyjne firmy, działające w branży spożywczej i handlowej, w tym oferujące rozwiązania technologiczne wspierające procesy biznesowe w tych sektorach,
łączenie start-upów z inwestorami i korporacjami branżowymi m.in. dzięki możliwości prezentacji przed Forum Ekspertów podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.
Zgłoszenia do konkursu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.
Organizatorem Konkursu jest Grupa PTWP SA, z siedzibą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wydawca portali dlahandlu.pl i portalspozywczy.pl
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Konkurs kierowany jest do właścicieli start-upów, zwanych dalej Uczestnikami.
Start-up rozumiany jest jako przedsiębiorstwo znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, które w momencie przystąpienia do projektu:
prowadzi działalność na rynku od mniej niż 3 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
wprowadziło na rynek co najmniej 1 produkt spożywczy, usługę lub rozwiązanie służące branży handlu detalicznego.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury, które wyłoni finalistów w następujących kategoriach:
Żywność i napoje
Handel, customer experience, fintech

Zgłoszenia do Food&Retail Start-up Star są przyjmowane są do 14 września 2018 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 2 zdjęcia w przypadku produktów oraz rekomendację wdrożenia w przypadku usługi, wysyłając je na adres e-mail: startup@ptwp.pl. W temacie maila prosimy o wpisanie nazwy produktu lub usługi zgłoszonej do konkursu. Maksymalny rozmiar maila nie może przekroczyć 10 MB.
Przesłanie zdjęć jak powyżej jest jednoznaczne z upoważnieniem organizatora konkursu do kadrowania i następnie publikacji zdjęcia w związku z przeprowadzanym konkursem i przyznanym ewentualnym tytułem, poprzez witryny w siedzi Internet oraz w kolportowanej prasie drukowanej. Podmiot przesyłający zdjęcia gwarantuje posiadanie praw do udzielenia powyższego upoważnienia
Organizator zastrzega, że informację o rozstrzygnięciu konkursu otrzymają jedynie nagrodzone firmy w terminie do dwóch tygodni przed oficjalnym wręczeniem nagród.

Nagrodą w konkursie jest dyplom Food&Retail Start-up Star, który zostanie przekazany w formie pisemnej i elektronicznej. Zwycięzcy będą mieli też możliwość informowania o przyznanej nagrodzie, między innymi poprzez umieszczenie logo na nagrodzonym produkcie lub usłudze. Dodatkowo wyróżnieni w konkursie zyskają możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas Gali w trakcie XI Forum Rynku Spożywczego i Handlu / 11th Food Market & Retail Forum (5 listopada 2018 r., Hotel Sheraton, Warszawa).
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres startup@ptwp.pl lub telefonicznie: 22 550 69 27.