Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ambra: Dobre perspektywy dla konsumpcji wina w Polsceportalspozywczy.pl - 17 września 2018 13:51


Rynek wina w naszym kraju rośnie i będzie rósł nadal. W 2017 roku Polacy wydali na zakup wina 2,8 mld zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż w poprzednim roku. Pomimo dynamicznego wzrostu spożycie wina na głowę w Polsce jest nadal jednym z najniższych w Europie i będzie rosnąć w kolejnych latach.

- Myślę, że jeszcze przez wiele lat będziemy obserwowali rosnącą konsumpcję wina w Polsce – mówi Robert Ogór.

– Zakładamy, że średnioterminowo ten wzrost rynku wina wartościowo o od pięciu procent wzwyż może się utrzymać – dodaje.

Robert Ogór mówi też, że wzrostowi spożycia wina w Polsce sprzyjają trendy społeczne takie jak m.in.: rosnące dochody per capita, zwiększający się poziom wykształcenia, rosnący wpływ kobiet na decyzje konsumenckie, rozwój turystyki, zmiana stylu życia czy rosnąca skłonność do zakupu dóbr luksusowych.

Ambra podaje opierając się na danych firmy Nielsen, że konsumpcja wina gronowego w Polsce na jednego mieszkańca wyniosła w 2017 roku 3,2 mln litra podczas gdy np. w sąsiednich Czechach było to 17 litrów, zaś najwyższe spożycie notuje Francja – 40,2 litra, Włochy – 37,4 litra i Niemcy – 24,4 litra. Z kolei Szwedzi wypili 23,7 litra na głowę, Hiszpanie – 22,1 litra Rumuni – 21 litra, a Brytyjczycy 19,2 litra.

Więcej na portalspozywczy.pl