Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

H&M pod obstrzałem dostawców - firma płaci zbyt małodlahandlu.pl za Retail Gazette - 24 września 2018 14:38


Firma H&M została zaatakowana przez grupę Clean Clothes Campaign za niepłacenie dostawcom godziwych wynagrodzeń, pomimo zobowiązań podjętych w 2013 roku.

Giganta mody oskarżono o to, że nie zrealizował obietnicy zapłacenia wszystkim swoim strategicznym dostawcom "godziwej płacy" do 2018 r. Co więcej, niektórzy pracownicy zarobili mniej niż 10 procent swojej podstawowej płacy.

W 2013 r. H&M opublikowało "mapę ku płacy podstawowej", która miała na celu zapewnienie 850 000 pracownikom kluczowych dostawców na całym świecie godziwych wynagrodzeń. W ten sposób szwedzki koncern miał uznać ich wkład w produkcję około 60 proc. swoich ubrań.

Projekt obejmował m.in. wspieranie pracowników fabryk w rozwijaniu struktur płacowych, poprawę praktyk zakupowych, zachęcanie rządów do ustalania płacy minimalnej.

Jednak w kampanii Clean Clothes Campaign przeprowadzono wywiady z 62 pracownikami w fabrykach H&M w Bułgarii, Turcji, Indiach i Kambodży. Okazało się, że żaden z nich nie otrzymał owej "sprawiedliwej wypłaty". 

Pracownicy w Bułgarii podobno otrzymywali jedynie 9 proc. stawki, którą uważa się za płacę zapewniającą utrzymanie - która pozwala pracownikowi pokryć podstawowe potrzeby żywieniowe, mieszkanie, opiekę zdrowotną, odzież, transport i edukację.

Podczas gdy wielu respondentów sklasyfikowano jako żyjących poniżej granicy ubóstwa, praca w niedzielę i nadgodziny były powszechne i nie zawsze płacono zgodnie z wymogami prawnymi.

Wiele osób zgłaszało przypadki omdlenia w miejscu pracy, podczas gdy pracownicy wszystkich fabryk biorących udział w badaniu zgłaszali strach przed organizowaniem się w niezależne związki.

W jednej z fabryk w Turcji pracownicy wypracowują średnio 23 godziny nadliczbowe tygodniowo.

Pracownicy fabryki w Kambodży poinformowali, że dwie trzecie z nich zemdlało w pracy, podczas gdy 85% respondentów było zatrudnionych na kontrakcie trwającym zaledwie od jednego do trzech miesięcy.