Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mex Polska zapłaci zaległy podatekdlahandlu.pl - 1 października 2018 20:58


Mex Polska postanowił nie odwoływać się od decyzji urzędu celno-skarbowego i zapłaci podatek w wysokości 171 tys. zł plus odsetki – poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Mex Polska dniu 27 września 2018 roku otrzymał decyzję Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, określającą wysokość straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. 

Kontrola dotyczyła rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za okres od stycznia do grudnia 2012 roku. W wyniku Kontroli stwierdzono, iż Spółka nie wykazała przychodu do opodatkowania w roku 2012 na kwotę 900.000,00 zł, z tytułu objęcia udziałów w "Ase" sp. z o.o., w zamian za aport w postaci wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek.

- W związku z powyższym spółka jest zobowiązana do zapłaty zaległego podatku dochodowego w kwocie 171 000 zł (należność główna), wraz z odsetkami liczonymi na dzień zapłaty. Po dogłębnym przeanalizowaniu decyzji, Zarząd Emitenta podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił nie wnosić odwołania do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi – informuje Mex Polska.

Wyliczony podatek pomniejszy wynik z lat ubiegłych, natomiast odsetki pomniejszą w odpowiednich proporcjach wynik z lat ubiegłych oraz wynik bieżący.

Przypomnijmy, na dzień 16 lipca odsetki od zaległej kwoty, oszacowane przez zarząd spółki wyniosły 38 229 zł.

Początkowo, Mex Polska nie zgadzał się ze stanowiskiem urzędu skarbowego.

Grupa Mex Polska zarządza restauracjami PanKejk, The Mexican oraz Pijalniami wódki i piwa. W 2017 roku osiągnęła zysk netto 3,7 mln zł. Spółka odwołała prognozy na rok 2018.