Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nielsen: Stacje paliw beneficjentem zakazu handlu w niedzieledlahandlu.pl - 4 października 2018 11:49


Gwałtowny wzrost sprzedaży produktów spożywczych w sklepach przystacyjnych, zmiany zachowań konsumentów w kwestii robienia zakupów na stacjach paliw i wejście w nowy asortyment – to niektóre z efektów zakazu handlu w niedziele w segmencie stacji benzynowych, które przedstawia Nielsen.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele wprowadzona 18 stycznia 2018 roku wzbudziła wiele dyskusji wśród branży detalicznej, z perspektywy czasu (dość krótkiego mimo wszystko aby trafnie ocenić w pełni skutki) nie widać jednak, aby branżę dotknęły z tego tytułu poważne konsekwencje.  Jeśli jednak mielibyśmy wskazać kanał sprzedaży, który jest zwycięzcą wprowadzonej ustawy - z pewnością są to stacje benzynowe – ocenia Nielsen.

Jak podaje Nielsen, kanał stacji benzynowych prowadzących sprzedaż produktów FMCG w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 zwiększył swoją wartość sprzedaży produktów spożywczych FMCG o 5,8 proc. Był to wzrost wyższy niż w rynku całej Polski o 1,4 p.p.

Jeśli spojrzymy na początek 2018 roku to dynamika sprzedaży stacji benzynowych była również wyższa niż średnio pozostałych kanałów sprzedaży co pozwalało wysnuć hipotezę, że Polacy coraz więcej kupują produktów w tak zwanej „drodze”, a oferta stacji benzynowych jest dla nich bardziej atrakcyjna. Jeśli jednak spojrzymy na wzrost sprzedaży w okresie od marca do czerwca 2018 w porównaniu do roku poprzedniego, sprzedaż produktów spożywczych w kanale stacji benzynowych rośnie o blisko 30 proc., podczas gdy cały rynek rozwija się w tempie +5,1 proc. – informuje Nielsen.

Na tak dynamiczny wzrost sprzedaży na stacjach benzynowych z pewnością wpływ miało wiele czynników, jednym z nich jest zakaz handlu w niedziele. Dla stacji benzynowych nie jest to nowa sytuacja w momencie, kiedy inne placówki są zamknięte, a sklepy na stacjach obsługują klientów - podobne tygodnie, w których wypadały święta wymuszające zamknięcie sklepów wielkoformatowych miały miejsce kilkanaście razy w ciągu roku.

- Dzięki obowiązującej ustawie, stacje benzynowe zyskały takich tygodni blisko 26, w dalszej perspektywie jeszcze więcej (ustawa zakłada, że w kolejnym roku wolną od handlu niedzielą będzie tylko jedna w miesiącu, a za dwa lata we wszystkie niedziele obowiązywał będzie zakaz) – przypomina Nielsen.

Mimo gotowości operacyjnej i doświadczenia w radzeniu sobie w takich chwilach, sieci stacji benzynowych w okresie marzec-kwiecień 2018 zwiększyły wydatki na reklamę w telewizji o ponad 200 proc. (z dość małej bazy w porównaniu z hipermarketami czy dyskontami, ale nadal wzrost jest ponad dwukrotny).

Zmianom uległa również często półka sklepowa na stacji benzynowej. W 2017 roku wiele sieci stacji benzynowych testowało rozwiązania sprzedaży produktów świeżych - tj. warzyw, owoców, niekiedy nawet mięsa. W nowej sytuacji, w jakiej znalazła się branża handlowa po wejściu w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele, misje zakupowe realizowane na stacjach benzynowych również nieznacznie zmieniły się.

- Dalecy jesteśmy od opinii, że stacje benzynowe w niedziele są w stanie zastąpić hipermarkety czy inne wielkopowierzchniowe sklepy, jednak coraz częściej można zrobić w nich zakupy typu „nagła potrzeba” lub nawet „uzupełnienie zapasów”. W badaniu konsumenckim przygotowanym przez Nielsen na potrzeby raportu „Zakaz handlu - wolne niedziele” obserwujemy wzrost odestka konsumentów, którzy na stacji benzynowej jako cel wizyty deklarują tankowanie + zakupy oraz tankowanie + zakupy + gastronomia – podkreśla Nielsen.

- Wzrasta dość znacznie również odsetek konsumentów deklarujących, że zakupy robione na stacji benzynowej są zakupami do domu, a nie bezpośredniej konsumpcji. Taka zmiana w zachowaniach i misjach realizowanych na stacjach może wynikać choćby z faktu, że w czerwcu 2018 roku około 40 proc. stacji benzynowych sprzedawało produkty należące do kategorii nabiałowych, przy czym odsetek ten w 2017 roku był bliski 17 proc. - dodaje.

Wzrost sprzedaży produktów FMCG na stacjach benzynowych stymulowany jest nie tylko poprzez działania podejmowane przez sieci oraz właścicieli sklepów przystacyjnych w związku z zakazem handlu w niedzielę, ale również poprzez rosnącą potrzebę wygody wśród konsumentów. Według Tomtom Trafic Index z 2017 duże miasta Polski - Warszawa i Łódź, są jednymi z najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Z kolei IBM’s Commuter Pain Index podaje, że średnio na dojazdy do pracy i z powrotem konsumenci na świecie poświęcają 2 godzinny dziennie. Przy zwiększającej się migracji Polaków do miast i rosnącej liczbie godzin poświęcanych na pracę i dojazdy, zakupy w drodze wydają się być idealnym rozwiązaniem pozwalającym oszczędzić czas. Stwarza to kolejne możliwości dla stacji paliw do zaspokajania nowych potrzeb klientów - odbioru zakupów w drodze na stacji, zakupu dania gotowego, które można spożyć szybko w domu, lub rozwoju części gastronomicznej, która ma szansę częściej nie tylko sycić Polaków „w trasie”, ale również zastąpić pełnoprawne śniadanie czy lunch.

- Dalszemu rozwojowi sprzedaży na stacjach benzynowych sprzyja zatem zmieniający się konsument oczekujący szybkich zakupów i wygody oraz sytuacja prawno-gospodarcza z zakazem handlu w niedziele dla sklepów wielkopowierzchniowych. Dodatkowym optymizmem może napawać właścicieli stacji benzynowych przykład idący z Węgier, gdzie zakaz handlu w niedziele spowodował podwojenie się asortymentu produktów spożywczych na stacjach benzynowych oraz znaczne wzrosty w sprzedaży. Mimo decyzji państwa węgierskiego na wyjście z ograniczeń handlu, kanał stacji benzynowych nadal cechuje się wzrostami sprzedaży wyższymi niż średnio inne kanały u naszych nieco dalszych sąsiadów – ocenia Nielsen.

Podsumowując - wpływ ustawy zakazu handlu w niedzielę w przypadku stacji benzynowych był pozytywny. Sklepy na stacjach poszerzają swoją ofertę sklepową i gastronomiczną, zaspokajając często inne niż dotychczas misje zakupowe. Konsumenci w Polsce nadal uczą się obowiązujących przepisów i finalny efekt zmian w związku z ustawą będziemy w stanie ocenić w dłuższej perspektywie czasu - dla stacji benzynowych jednak, sięgając do przykładów zza granicy gdzie podobne ustawodawstwo działało lub działa od dawna, obecna sytuacja daje duże możliwości rozwoju i zwiększania istotności kanału w sprzedaży dóbr FMCG na polskim rynku.