Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Leroy Merlin przyjmuje zwroty wadliwego produktudlahandlu.pl - 8 października 2018 12:19


Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. powiadomiła prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w szlifierkach kątowych Dexter 203mm, 2001 W., model: AG230-4, wyprodukowanych w Chinach, sprzedawanych od 01.11.2017 r. do 25.09.2018 r., istnieje ryzyko oderwania się uchwytu w czasie pracy, co może skutkować obrażeniami ciała użytkowników.

Klienci, którzy nabyli przedmiotowe szlifierki są proszeni o zaniechanie prób użytkowania urządzenia oraz jego zwrot do najbliższego sklepu Leroy Merlin w celu otrzymania zwrotu ceny zakupu. Do dokonania zwrotu szlifierki nie jest konieczny dowód zakupu.

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.