Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Branżę odzieżową czekają zmiany. KE zakazuje stosowania 33 substancji w produkcji odzieżywnp.pl - 11 października 2018 10:27


Komisja Europejska przyjęła nowe ograniczenia dotyczące 33 substancji chemicznych stosowanych w produkcji odzieży, obuwia i innych wyrobów tekstylnych. Zakazami zostały objęte substancje mające działanie rakotwórcze lub negatywny wpływ na reprodukcję człowieka.

Ograniczenia zostały opracowane na podstawie zaleceń naukowych i technicznych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach i po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami. Nowe limity chemikaliów o charakterze CMR (rakotwórczym, mutagennym i negatywnie wpływających na rozrodczość człowieka) zaczną obowiązywać 24 miesiące po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

W praktyce oznacza to, że w ciągu dwóch lat niektórzy producenci obuwia i odzieży, będą musieli gruntownie zmienić skład chemiczny barwników, czy tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji odzieży, obuwia i innych wyrobów tekstylnych. Jeśli tego nie zrobią, ich wyroby nie zostaną dopuszczone do wspólnego rynku. 

Zdaniem ekspertów w pierwszym rzędzie decyzja KE dotycząca ograniczenia stosowania 33 substancji uderzy w azjatyckich producentów, głównie niemarkowej taniej odzieży i obuwia.  Specjaliści zauważyli, że w odzieży z tego regionu mogą znajdować się m.in. arszenik, kadm i chrom. Na cenzurowanym są. min. stosowane przez producentów utrwalacze. 

Dość powiedzieć, że w przypadku niektórych wyrobów odzieżowych i tekstylnych w ich produkcji wykorzystywanych jest nawet ponad sto związków chemicznych. 

Decyzja Komisji Europejskiej może wpłynąć na wygląd europejskiego rynku odzieżowego i tekstylnego. Część firm będzie musiała zmienić dostawców.