Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Kto kupi Simple? OTCF złożył do UOKiK wniosek o przejęcie markidlahandlu.pl - 11 października 2018 13:08


Spółka OTCF, właściciel marki 4F, złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Simple Creative Products SA wraz z jej spółkami zależnymi - Simple Creative Products sp. z o.o. oraz Simple Creative Products sp. z o.o. sp.k. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej, na czele której stoi Gino Rossi SA.

Z informacji UOKiK wynika, że wniosek wpłynął do Urzędu 4 października.

Przypomnijmy, rozmowy o przejęciu marki Simply toczą się nie tylko z zarządem OTCF, ale też z Monnari Trade.

W dniu 5 października Gino Rossi otrzymał od Monnari Trade ofertę wiążącą, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, dotyczącej nabycia 100 proc. akcji w spółce Simple Creative Products. Zaproponowana cena za nabycie Simple wynosi 12 mln zł.

Wcześniej, 20 września, zarząd Gino Rossi poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką OTCF dotyczący sprzedaży 100 proc. akcji Simple Creative Products SA. Strony ustaliły, iż ostateczna treść dokumentacji transakcyjnej zostanie uzgodniona w ciągu 30 dni. Ponadto OTCF Sp. z o.o. miał wpłacić zaliczkę na poczet ceny nabycia akcji w wysokości 1 mln zł.

Gino Rossi poinformowało wówczas, że podpisany list intencyjny nie ma wpływu na negocjacje toczące się równolegle z Monnari S.A.