Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Opłata targowa do zniesienia?farmer.pl - 12 października 2018 11:20


Targowiska są miejscami, gdzie można zaopatrzyć się w zdrowe i polskie produkty. Od wielu lat na targowiskach ubywa handlujących – zniesienie opłaty targowej pomogłoby handlującym, ale i kupującym, a nawet... samorządom i budżetowi państwa.

Zniesienie opłaty targowej zaproponowali posłowie Kukiz’15.

Opłata od handlujący na placach targowych od 2016 r. pobierana jest fakultatywne i zależy od decyzji samorządów. Wiele samorządów ją zniosło.

„Obecnie istnienie opłaty targowej jest archaizmem, utrudniającym prowadzenie działalności handlowej. (...) Od wielu lat na targowiskach ubywa handlujących. Kupcy, będący najczęściej mikroprzedsiębiorcami, oprócz opłaty targowej ponoszą szereg innych obciążeń o charakterze danin publicznych. Ponadto, muszą zmagać się z konkurencją w postaci wielkich sieci handlowych, często z udziałem zagranicznego kapitału. W starciu z zachodnimi koncernami stoją na słabszej pozycji, a opłata targowa pochłania odczuwalną część ich i tak niezbyt wysokich dochodów” – uważają posłowie.

Jak zapewniają, zniesienia opłaty nie odczują samorządy – to zaledwie ok. 1 proc. ich dochodów, a uszczerbek w budżecie zrekompensują zwiększone dochody przedsiębiorców, co przełoży się na wzrost wpływów z tytułu podatku PIT, w którym gminy i miasta mają swój udział.

Za likwidacją opłaty przemawia też wysoki koszt jej poboru, wynoszący ok. 1/3 jej wysokości, co świadczy o nieefektywności i nieracjonalności tego quasi-podatku.

Więcej na farmer.pl