Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Reklamy zbyt słodkiej żywności znikną ze szkolnych sklepikówportalspozywczy.pl - 7 lipca 2010 12:34


Polska Federacja Producentów Żywności wprowadza Kodeks Reklamy Żywności skierowanej do dzieci. - Dodatkowo firmy zobowiązały się nie prowadzić akcji marketingowych w szkołach oraz przestrzegać zapisów etycznych, które miedzy innymi zabraniają propagowania niezdrowych nawyków żywieniowych, czy też dyskredytują znaczenie urozmaiconej i zrównoważonej diety i aktywności fizycznej - mówi Andrzej Gantner.

- Kodeks przewiduje ograniczenie reklam żywności o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli, które nie spełniają narodowych lub międzynarodowych zaleceń żywieniowych - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Największe firmy żywnościowe zobowiązały się nie reklamować tego typu produktów w przypadku gdy dzieci poniżej 12 roku życia będą stanowiły więcej niż 50 proc. odbiorców danego programu, wydawnictwa, czy też strony internetowej.

Kodeks ma charakter dobrowolny i otwarty. PFPŻ ZP wspólnie z Federacją Konsumentów będzie zachęcać producentów żywności do jego stosowania.

Przestrzeganie zapisów Kodeksu przez największe firmy żywnościowe jest monitorowane w ramach europejskiego Kodeksu EU Pledge.