Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Merlin Group: Na mocy układu nastąpi redukcja zobowiązań spółki Magus wobec wierzycielidlahandlu.pl - 19 października 2018 09:58


Zarząd Merlin Group S.A. poinformował, że 18 października br. upłynął termin składania głosów wierzycieli spółki zależnej Merlina – Magus S.A. w upadłości układowej, dotyczących przyjęcia układu. Do sądu wpłynęła wystarczająca liczba głosów, spełniających kryteria osobowe i kapitałowe, niezbędna do przyjęcia układu. Posiedzenie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu zaplanowano na dzień 24 października.

Na mocy przyjętego układu nastąpi redukcja łącznej wartości zobowiązań spółki Magus wobec wierzycieli z kwoty 50,6 mln zł do kwoty 14,7 mln zł, przy założeniu, że nieruchomości tej spółki  zabezpieczone hipotecznie na rzecz wierzyciela Alior Bank S.A., zostaną przekazane spółkom wskazanym przez Alior Bank S.A.

Kwota zredukowanych wierzytelności, zgodnie z treścią zawartego układu będzie spłacana w pięciu rocznych ratach, płatnych na koniec pierwszego kwartału każdego roku, począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 roku.

Czytaj także: Prezes Merlina: Chcemy być drudzy po Empiku (wywiad)