Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż CCC w trzecim kwartale wyniosła 1,25 mld złdlahandlu.pl - 26 października 2018 18:22


Grupa CCC osiągnęła w trzecim kwartale 2018 r. 1,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 987 mln zł osiągniętych rok wcześniej. Zysk operacyjny, w okresie lipiec-wrzesień 2018 wyniósł w 5,2 mln zł, a rok wcześniej było to 52,2 mln zł. Sprzedaż w kanale internetowym zwiększyła się o 70 proc. – podała spółka we wstępnych wyliczeniach.

Grupa CCC szacuje, że miała w III kwartale 2018 roku 40,6 mln zł EBITDA (bez MSSF 16) wobec konsensusu 47,7 mln zł. Zgodnie z szacunkami, strata netto jednostki dominującej wyniosła w tym okresie 37 mln zł, podczas gdy konsensus PAP zakładał 2,2 mln zł straty.
 
Zgodnie ze standardem MSSF 16, szacunkowa EBITDA grupy CCC wyniosła 160,1 mln zł, a strata netto przypisana jednostce dominującej 41,7 mln zł.

Spółka poinformowała, że wyniki podane za trzeci kwartał 2018 r. podane zostały zgodnie ze standardem MSSF 16. Dodatkowo firma zaprezentowała dane za trzeci kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę w roku 2017. Według tych standardów, wyniki grupy CCC za trzeci kwartał 2018 r. ukształtowały się następująco: przychody ze sprzedaży 1,25 mld zł, zysk operacyjny  3,4 mln zł, zysk netto  41,4 mln zł.  

Łączna powierzchnia handlowa grupy na dzień 30 września 2018 r. wyniosła 683 tys. m2 (w tym 88 tys. m2 Vogele), a liczba sklepów 1181 (w tym 205 Vogele).

Koszty prowadzenia sklepów na metr kwadratowy bez uwzględnienia KVAG oraz Shoe Express wyniosły w trzecim kwartale tego roku 186 zł, wobec 221 zł w trzecim kwartale 2017 r.

W kanale e-commerce, obliczone według standardu MSSF 16, wyniosły: sprzedaż 250 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 70 proc., zysk brutto na sprzedaży: 101 mln zł (+71 proc. rdr), zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 26 mln zł (+39 proc. rdr), EBITDA: 27 mln zł (19 mln zł w trzecim kwartale 2017 r.).