Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Dino połączy się ze spółką Pol-Food Polskadlahandlu.pl - 27 października 2018 09:00


Dino Polska S.A. zawiadomiło swoich akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Pol-Food Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, w której Dino posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Dino – jako jedynego wspólnika spółki przejmowanej – całego majątku tej spółki w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie przez przejęcie).

W wyniku połączenia Dino wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Pol-Food Polska posiada Dino, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Dino Polska.

Prezesem Pol-Food Polska jest Szymon Piduch, który jest także prezesem Dino. W zarządzie przejmowanej spółki jest również Michał Krauze.