Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

NEPI Rockcastle chce kupić dwa krakowskie centra handlowe: Serenadę i Krokusdlahandlu.pl - 29 października 2018 13:06


Serenada Property sp. z o.o., spółka należąca do Grupy NEPI Rockcastle, zgłosiła do UOKiK zamiar nabycia CH Serenada oraz CH Krokus.

Grupa NEPI Rockcastle koncentruje się głównie na działalności deweloperskiej, inwestowaniu w nieruchomości handlowe oraz wynajmie. Portfolio Grupy obejmuje nieruchomości handlowe w Rumunii, Polsce, na Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech, Czechach, Serbii oraz na Litwie.

Centrum Handlowe Serenada oraz Centrum Handlowe Krokus należą odpowiednio do spółek Centrum Serenada sp. z o.o. oraz Centrum Krokus sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółek jest głównie wynajem powierzchni handlowo-usługowej we wskazanych centrach handlowych zlokalizowanych w Krakowie.

- Nabycie opisywanego mienia spółek Centrum Serenada sp. z o.o. oraz Centrum Krokus sp. z o.o. wpisuje się w strategię biznesową Grupy NEPI Rockcastle, która zakłada lokowanie istniejących zasobów kapitałowych w atrakcyjne inwestycje, których przedmiotem są nieruchomości. Transakcja nie będzie miała materialnego wpływu na konkurencję na rynku właściwym, a także będzie miała neutralne znaczenie dla konsumentów i innych uczestników rynku – informuje UOKiK.