Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tesco Polska przejęło spółkę zależnądlahandlu.pl - 31 października 2018 12:28


20 lipca w KRS zostało zarejestrowane przejęcie spółki Tesco Mobile dokonane przez Tesco Polska przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na przejmującą.

Połączenie nastąpiło na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki Tesco Mobile z dnia 12 czerwca 2018.

Spółka Tesco Mobile istniała od 26 sierpnia 2018 roku. Do czerwca 2018 członkiem zarządu spółki był Wojciech Wieroński. W ostatnim czasie zaś Martin Behan.