Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż detaliczna Wojasa po 10 miesiącach niższa rdr o 4,8 proc.dlahandlu.pl - 5 listopada 2018 17:18


Grupa Wojas w październiku 2018 roku osiągnęła 29,6 mln zł przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 13,6 proc. rok do roku. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w październiku wyniosły 20,1 mln zł i były niższe o 8,4 proc. od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku.

W okresie styczeń - październik 2018 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży firmy Wojas wyniosła 189,4 mln zł i była wyższa o 0,8 proc. licząc rok do roku.

Narastająco, w okresie styczeń – październik 2018 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 150,5 mln zł i były niższe o 4,8 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.