Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Carrefour na FRSiH 2018: Źródło problemu marnowania żywności jest w naszych domachportalspozywczy.pl - 15 listopada 2018 12:47


- 75 proc. strat wynikających z marnowania żywności powstaje w gospodarstwach domowych, za 20 proc. odpowiada przemysł, a tylko za 5 proc. sieci handlowe. Dziś skupiamy się na tych 5 proc. i my pewnie z tego wyciśniemy połowę, ale problem nie zniknie. Ten temat musimy zaadresować do społeczeństwa w inny sposób, musimy zidentyfikować źródło problemu, które mamy w naszych domach - mówił Robert Noceń, sekretarz generalny Carrefour Polska podczas debaty "Społeczna odpowiedzialność firm FMCG i sieci handlowych" w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2018.

W pierwszej części dyskusji paneliści wyjaśniali co dla nich i reprezentowanych przez nich firm oznacza termin CSR.

Robert Noceń przyznał, że choć społeczna odpowiedzialność biznesu była na początku kojarzona z działalnością filantropijną firm, w ostatnich czasach jej definicja uległa znacznemu rozszerzeniu i modyfikacji.

- Zaczęliśmy dostrzegać interesy społeczne, mówić o ochronie środowiska, pracować na rzecz zaspokajania potrzeb współpracujących z firmami interesariuszy. Wymiar biznesu odpowiedzialnego społecznie przybrał kształt inwestowania strategicznych środków i zasobów w rozmaite akcje pozycjonujące firmę w nowych wymiarach. Dla nas jako sieci Carrefour istotnym czynnikiem jest współpraca. Mimo że jesteśmy marką globalną, sami niewiele możemy zrobić. Dlatego nasze nastawienie na współpracę jest duże i czynnie angażujemy się w inicjatywy na poziomie rządowym i lokalnym żeby każda z naszych placówek działała aktywnie w swoim otoczeniu biznesowym - dodał.

Sekretarz generalny Carrefour Polska wskazał, że sieć opiera swoje działania w obszarze CSR na trzech filarach:

- Pierwszy dotyczy przeciwdziałania wszelkim formom marnotrawstwa: żywności, energii i skutków naszych oddziaływań. Drugi to ochrona bioróżnorodności, a trzeci wspieranie partnerów lokalnych, nie tylko dostawców, ale także NGO-sów działających wokół naszych placówek. Dodatkowo na poziomie globalnym wprowadziliśmy działanie strategiczne: Plan Transformacji Żywieniowej. Wyraża się on w strategii Act For Food. Są to wszelkie działania, które mają na celu poprawę żywności, produktów, tego jak żyjemy i jakimi jesteśmy ludźmi po to żeby lepiej żyć. Realizujemy ją w każdym z krajów w sposób adaptowany do potrzeb lokalnych - dodał.

Robert Noceń przyznał, że działania w ramach realizacji strategii Act For Food są efektywniejsze gdy angażują się w nie pracownicy.

- To jest największe wyzwanie żeby wybrać takie działania, które będą w firmie popularne i cała ekipa "na dole" to czuła, żeby te inicjatywy oddolnie funkcjonowały - dodał.

W drugiej części debaty rozmawialiśmy o nośnych tematach marnowania żywności oraz użycia plastiku w kontekście działań CSR podejmowanych przez uczestników rynku FMCG.

- Płyniemy na tej fali. Podczas jednego z ostatnich wewnętrznych spotkań z partnerami i środowiskiem naukowym wywołałem temat plastiku zachłystując się ostatnimi decyzjami UE. Jedna z grup profesorskich zwróciła uwagę, że mamy światowy kłopot z brakiem szczelnego systemu segregacji tych odpadów i żebyśmy nie wpadli ze skrajności w skrajność, gdyż przeskoczenie w nowe formy produkcji może mieć dużo bardziej negatywny skutek niż pochylenie się nad tematem prawidłowej zbiórki i segregacji odpadów. Na zachodzie segreguje się 60 proc. odpadów domowych, podczas gdy my segregujemy 25 proc. Mamy więc ogromne pole do poprawy. I choć intencje są świetne, bo oceany są zasypywane plastikiem, którego nikt nie zbiera to nie wpadajmy w skrajności. Przerzucenie się na produkcję tekturowych słomek spowoduje dużo bardziej negatywne skutki dla środowiska niż ponowne wyprodukowanie rurki recyklingowanej z plastiku - mówił Noceń.

Jak wskazał, Carrefour od początku swojej obecności w Polsce, tj. od 1997 r. współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności.

- Wszelkie produkty, których nie wykorzystamy, przekazujemy. Redukujemy też ryzyko powstania strat we własnym zakresie, np. poprzez wyciskanie świeżych soków, ograniczenie zużycia opakowań w kafeteriach. Za chwilę uruchomimy możliwość kupowania kawy we własnych opakowaniach. Tak więc nie tylko zastępujemy opakowania, ale je wykluczamy. W sklepach mamy pełną segregację odpadów, co jest korzystne także z biznesowego punktu widzenia. Jeżeli dobrze posegregujemy folię czy makulaturę, możemy ją sprasować i sprzedać z zyskiem. Odpady pochodzenia zwierzęcego, świetlówki, czy stal segregujemy w kompaktorach, a produkty świeże oddajemy do lokalnych kompostowni. Niestety, w skali kraju jest ich zaledwie kilka a ich główny cel to odbieranie produktów od gospodarstw domowych, przez co nie mają dużo mocy przerobowych - mówił Noceń.

Sekretarz generalny Carrefour Polska, odnosząc się do projektu Ustawy nakładającej kary na sieci handlowe za nieprzekazywanie żywności organizacjom pozarządowym, wskazał, że polska legislacja, skupiając się na tym, aby dodatkowo obciążyć sieci kosztem marnotrawstwa żywności, nie wychodzi z podstawowej identyfikacji problemu.