Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PGS: Zapowiadane podwyżki cen energii pogorszą sytuację placówek handlowychdlahandlu.pl - 21 listopada 2018 13:58


Polska Grupa Supermarketów jest zaniepokojona zapowiedziami wzrostu cen energii w 2019 roku. Kierujemy do rządu RP apel o powstrzymanie skokowych wzrostów cen. To będzie miało negatywny wpływ na działalność wielu placówek handlowych i opłacalność biznesu wielu polskich przedsiębiorstw handlowych – podkreśla prezes PGS Michał Sadecki.

PGS stanowczo krytykuje działania energetycznych firm, które starają się sprostać oczekiwaniom finansowym, przenosząc koszty tych zabiegów na końcowych użytkowników, w tym małych przedsiębiorców.

- Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego winien wspierać setki tysięcy małych, rodzimych firm będących podstawą rozwoju polskiej gospodarki. Tymczasem brak reakcji rządu na działania firm energetycznych doprowadza rodzimy biznes na skraj bankructwa – podkreśla Michał Sadecki, prezes PGS.

PGS ocenia, że prognozowany wzrost cen energii dla użytkowników końcowych (w tym sklepów spożywczych) o 10-17 proc. w 2019 negatywnie wpłynie na opłacalność biznesu. - Nie rozumiemy, dlaczego rząd – opowiadający się za rozwojem polskiej przedsiębiorczości – pozwala firmom energetycznym na tak drastyczne podwyżki i zatwierdza wyższe taryfy. Uważamy, że proces ten winien być zaplanowany stopniowo a nie skokowo – mówi prezes PGS.

PGS szacuje, że przy podwyżce cen energii na poziomie 15 proc. znacząca część małych placówek handlowych może mieć problemy z opłacalnością biznesu.

- Dzisiejsze marże w branży handlu spożywczego oscylują w granicach 2-3%. Ograniczenie handlu w niedziele już wpłynęło na spadek przychodów. Teraz podwyżki energii – istotnego składnika kosztów sklepów spożywczych, mogą doprowadzić wiele placówek do bankructwa – dodaje Michał Sadecki.

 PGS jest oburzone brakiem przygotowania firm energetycznych do gorszej koniunktury i obecnym, pospiesznym podwyższaniem cen w reakcji na rosnące ceny węgla i opłat emisyjnych CO2.

- Polityka zmian taryfowych energii powinna być planowana długoterminowo, pozwalając wielu podmiotom gospodarczym na przygotowanie się do zmian cenowych – ocenia prezes PGS.