Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spar emituje obligacje i zmienia członka rady nadzorczejdlahandlu.pl - 26 listopada 2018 11:36


W KRS spółki SPAR zarejestrowano zmianę polegającą na podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych i nominalnego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 6 mln zł.

W tym samym czasie doszło do wykreślenia z rady nadzorczej Tomasza Syllera i wpisaniu Mariusza Cygi.

Sieć SPAR osiągnęła w trzech kwartałach br. wzrost sprzedaży o 11,03 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.