Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Carrefour powołał koalicję na rzecz rozwoju rynku żywności biosadyogrody.pl - 26 listopada 2018 16:17


Pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele sieci Carrefour wraz z przedstawicielami Polskie Izby Żywności Ekologicznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stowarzyszenia EKOŁAN powołali Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio.

Celem działania Koalicji będzie podjęcie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności bio i wdrożenie rozwiązań rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy wśród uczestników rynku bio.

Wielkość powierzchni upraw ekologicznych w Polsce spada systematycznie i wynosi obecnie 500 tys. hektarów. Pomimo tego, tempo sprzedaży żywności bio w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie w dużej mierze na skutek zwiększonego importu z zagranicy.

Jak podają przedstawiciele sieci Carrefour, rynek żywności ekologicznej w Polsce znajduje się obecnie w stanie kryzysu i braku aktywnych działań skierowanych do jego uczestników, chociaż obserwuje się duże zainteresowanie konsumentów produktami ekologicznymi.

Celem Koalicji jest wypracowanie standardów działania, rozwiązań problemów, opracowanie gotowych projektów w zakresie gospodarczym, handlowym, edukacyjnym, społecznym i zdrowotnym, dotyczących rozwoju rynku żywności bio.

W skład Grupy Inicjatywnej Koalicji wchodzą: dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Rolnictwa , Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska, Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prof. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mieczysław Babalski, rolnik ekologiczny i przewodniczący stowarzyszenia EKOŁAN.

- Aby pomóc rolnikom chcemy podejmować działania w zakresie ułatwiania procesu certyfikacji oraz uproszczenia procedur i niezbędnych ram prawnych - powiedział Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Carrefour Polska realizuje strategię transformacji żywieniowej zakładając min. demokratyzację bio, w szczególności w kontekście rozwoju lokalnych produktów. Sieć biorąc udział w Koalicji, chce przyczynić się do wypracowania rozwiązań w zakresie logistyki i dystrybucji, edukacji konsumentów oraz wsparcia rolników w procesie konwersji.

- Jako członek Koalicji, Carrefour pragnie wspierać rolników dzięki bezpośredniej współpracy, naszemu "know how", logistyce i rozbudowanej infrastrukturze prawie 900 sklepów. Dzięki Koalicji, która mam nadzieję, będzie się rozrastać, będziemy mogli przyczynić się do rozwoju rynku produkcji ekologicznej w Polsce, wspierać rolników, edukować klientów i po prostu - dać nam wszystkim możliwość, by jeść lepiej i żyć lepiej - powiedział podczas konferencji inaugurującej powołanie Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywnośći Bio Prezes Carrefour Polska, Christophe Rabatel.