Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Marka New Balance chce przejąć swego pośrednika w Polscedlahandlu.pl - 27 listopada 2018 10:24


New Balance Poland zamierza kupić część mienia spółki Tarmax, która obecnie jest wyłącznym dystrybutorem produktów marki „New Balance” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o koncentrację wpłynął do UOKiK.

- Koncentracja będzie polegała na nabyciu przez spółkę pod firmą: New Balance Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (…) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą: Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (…), związanej z działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych marki „New Balance”, w wyspecjalizowanych sklepach i przez Internet – informuje UOKiK.

W konsekwencji transakcji, struktury własnościowe Tarmax oraz New Balance Poland nie ulegną zmianom, natomiast New Balance Poland wstąpi w miejsce Tarmax w prawa i obowiązki związane z działalnością marki na terytorium Polski.

New Balance Poland jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej New Balance, która specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych marki „New Balance”.

- Na dzień dokonania zgłoszenia planowanej koncentracji, New Balance Poland nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, albowiem zamiarem podmiotów z grupy kapitałowej New Balance, dominujących w stosunku do New Balance Poland, jest rozpoczęcie owej działalności po dokonaniu planowanej koncentracji – informuje UOKiK.