Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lidl i Waitrose ostrzegają przed fuzją na brytyjskim rynku supermarketówdlahandlu.pl za Retail Gazette - 28 listopada 2018 13:16


Konkurencyjne supermarkety ostrzegają, że fuzja Sainsbury's-Asda może doprowadzić do podwyżki cen i długofalowych skutków dla konsumentów.

Zgodnie z dokumentami opublikowanymi przez urząd ds. konkurencji (CMA), który obecnie przeprowadza badanie dotyczące planowanego połączenia tych sieci, zarówno Lidl, jak i Waitrose wyrazili obawy dotyczące prawdopodobieństwa wzrostu cen dla konsumentów.

Zdaniem Lidla nowo utworzony podmiot "będzie w stanie podnieść ceny" na produkty, które nie konkurują bezpośrednio ceną z dyskontami.

Z kolei Waitrose ostrzega, że transakcja może "doprowadzić do powstania jednolitego rynku, na którym klienci będą mieli ograniczony wybór, co ostatecznie przełoży się na wzrost cen". Sieć uważa, że siła nabywcza nowej grupy, której przewidywane przychody będą wynosić 51 mld funtów rocznie, wpłynie także na dostawców.

W ramach przeprowadzanej sondy CMA szuka opinii od zainteresowanych stron, takich jak konkurencyjne supermarkety oraz dostawcy, i publikuje ich wnioski.

W ubiegłym tygodniu ujawniono, że Krajowa Unia Rolników wyraziła podobne obawy dotyczące fuzji, ostrzegając, że umowa o wartości 12 mld funtów może zmniejszyć wybór i inwestycje w innowacyjne produkty, a jednocześnie zwiększyć presję na rolników.