Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Drobni detaliści w zdecydowanej większości za zakazem handlu w niedzielePAP - 5 grudnia 2018 17:21


Drobni detaliści w zdecydowanej większości są zwolennikami ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta - przypomniał prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Tadeusz Zagórski. Odniósł się także do projektu nowelizacji ustawy, zaproponowanej przez posłów.

"Mikroprzedsiębiorstwa, małe rodzinne sklepy, które zajmują się handlem, cenią możliwość otwarcia swojego punktu usługowego w dzień, kiedy duże supermarkety i dyskonty są zamknięte" - podał Zagórski w komunikacie. "Dla właściciela małego sklepu to szansa na podniesienie swoich obrotów i utrzymanie się na rynku w tej nierównej walce z dużymi sieciami" - dodał prezes NRZHiU.

Jak przypomniał Zagórski, "w Polsce działa ponad pól miliona mikroprzedsiębiorstw handlowych". "Odpowiadają one za ponad 42 proc. przychodów całego sektora i zatrudniają przeszło 27 proc. osób pracujących we wszystkich mikrofirmach. Roczne obroty mikroprzedsiębiorstw handlowych wynoszą blisko 480 mld zł" - podał.

Zagórski odniósł się także do wniesionego do Sejmu RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

"Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług wskazuje na zbyt krótki - przewidziany w projekcie - okres vacatio legis" - podano w komunikacie. "Wydaje się, iż 14 dni od ogłoszenia jest zbyt krótki i nie umożliwi przedsiębiorcom przygotowania się do wprowadzonych zmian. Zastosowanie dłuższego okresu na wprowadzenie nowelizacji pomoże przedsiębiorcom zapoznać się ze zmianami i uniknąć kar za ich nie przestrzeganie" - zauważył prezes NRZHiU.

"Należy również zwrócić uwagę na doprecyzowanie wyłączeń spod zakazu prowadzenia handlu i wykonywania czynności związanych z handlem" - podał Zagórski. "Wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie może budzić sformułowanie +przeważająca działalność+. Doprecyzowanie wydaje się to niezbędne m.in. do działania Państwowej Inspekcji Pracy, jako organu odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów nowelizowanej ustawy" - powiedział Zagórski.

W trakcie prac w komisji sejmowej jest nowelizacja ustawy, która ma spowodować, że sklepy nie będą mogły omijać zakazu handlu, udając placówki pocztowe. Projekt, wniesiony przez posłów PiS, zakłada także, że nie będzie omijać zakazu handlu, przekonując kontrolujących, że przeważająca działalność polega na handlu wyrobami tytoniowymi.

W noweli zaproponowano także "katalog osób, członków rodziny przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, które mogłyby świadczyć nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu handlu w takiej placówce w niedziele i święta". Właściciel sklepu mógłby skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara zauważył także, że sklepy "udają kawiarenki, omijając w ten sposób zakaz handlu". "Będę wnioskował o zgłoszenie poprawki, zgodnie z którą o tym, czy dana placówka jest sklepem czy kawiarnią, będzie decydował charakter przeważającej działalności. Bez tego zapisu niektóre sklepy już niedługo zaczną oferować klientom, poza swoim zwyczajnym asortymentem, kawę z ekspresu i na tej podstawie będą twierdzić, że są kawiarniami, a nie placówkami handlowymi" - powiedział Bujara.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca br. Zgodnie z nią handel w niedziele jest dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca 2018 roku (z wyjątkami). Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone - handel będzie dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Natomiast od 2020 r. - zakaz nie będzie obowiązywać jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.