Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Outdoorzy z zyskiem niższym od prognozowanegodlahandlu.pl - 7 grudnia 2018 13:02


Zarząd spółki Outdoorzy S.A. poinformował o wypracowanym przez spółkę ostatecznym wyniku finansowym (zysku) na poziomie brutto w roku obrotowym 2017/2018, który wyniósł 231 tys. zł. Zarząd wskazuje, iż wynik ten jest niższy aniżeli prognozowany, czyli 300 tys. zł.

Mniejszy, aniżeli prognozowany wynik spółki jest m. in. wynikiem niezakładanych przez zarząd a powstałych w ostatnim kwartale 2017/2018 r. kosztów związanych z usługami marketingowymi oraz inwestycjami w unowocześnienie platformy e-commerce, które to działania i tym samym koszty z tym związane zakładane były przez zarząd na zrealizowanie na przełomie listopada i grudnia 2018 r.

Outdoorzy S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego outdoorzy.pl.