Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Braki kadrowe zagrożeniem dla wzrostu branży modowej?PulsHR - 13 grudnia 2018 11:03


Blogosfera, influencerzy, marketing modowy. To nowe segmenty branży modowej, która cierpi na braki kadrowe. Jak wskazują eksperci ze Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN, bez wykształcenia nowej, wyspecjalizowanej kadry, rozwój firm z branży może być zagrożony.

W 2016 r. w branży tekstylnej pracowało 60,1 tys. osób w ponad 5 tys. firm. W przeszło 13 tys. zakładach odzieżowych pracowało 100 tys. osób, a w przemyśle skórzanym niecałe 3 tys. firm zatrudniało 27,5 tys. osób (dane GUS na koniec 2016 r.). W sumie ok. 200 tys. pracowników.

Jednak, jak wynika z najnowszego raportu pt. „Rynek mody w Polsce”, przygotowanego przez KPMG we współpracy z Akademią Biznesu i Prawa Mody Uczelni Łazarskiego, statystyki te nie obejmują jednak całej grupy osób związanej z branżą mody w sposób inny niż zatrudnienie w produkcji, która jest trudno mierzalna ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (blogosfera, influencerzy, osoby związane z marketingiem modowym) oraz rotację i dynamikę zmian w branży. 

Na szybkie zmiany w branży modowej, jakie zachodzą zarówno w Polsce jak i na świecie, wpływa m.in. rozwój nowoczesnych technologii. Dynamika zmian zachodzących w samej branży, a także ich interdyscyplinarność oraz nowe narzędzia sprzedaży i marketingu rodzą duże zapotrzebowanie na nową, wyspecjalizowaną kadrę, bez której rozwój firm z branży mody może być zagrożony.

więcej na pulshr.pl