Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż Esotiq & Henderson wyższa w listopadzie o 20 proc. rdr



dlahandlu.pl - 19 grudnia 2018 09:38


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Esotiq & Henderson S.A. osiągnięte w listopadzie 2018 r. przez Grupę Kapitałową wyniosły około 13 mln zł i były wyższe o około 20 proc. od przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2018 r. wyniosły około 138 mln zł i były wyższe o około 3 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2018 r. wyniosły około 1,2 mln zł i były wyższe o około 130 proc. rok do roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 8,2 mln zł i były wyższe o około 50 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 66 proc. i była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w listopadzie roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2018 r. wyniosła około 63 proc. i według szacunków była wyższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2018 r. wynosiła 17 676 m kw. i była większa o około 5 proc. niż rok wcześniej.