Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Produkty w cenie powyżej 5 zł muszą być ometkowaneExpress Ilustrowany - 15 lipca 2010 10:42


Cenę za kilogram lub za litr trzeba podawać tylko na tych produktach, które mają gramaturę inną niż 100 g, 1 kg, 100 ml lub 1 litr - czytamy w Expressie Ilustrowanym.

Metki trzeba naklejać na każdy produkt, pod warunkiem, że jego cena jest równa lub przekracza 5 zł.

Za brak metek lub cen za kg czy litr Ispekcja Handlowa nie nakłada mandatów. Za to grożą tylko upomnienia.