Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Cudzoziemcy wydali w Polsce w III kw. o 6 proc. więcej niż przed rokiemPAP Biznes - 27 grudnia 2018 11:46


W III kwartale cudzoziemcy zakupili w Polsce towary i usługi o szacunkowej wartości 12,4 mld zł, czyli o 6 proc. większej rdr - podał w czwartek GUS.

- Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w III kwartale 2018 r. ukształtowała się na poziomie 12,4 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski – 7,5 mld zł - napisano.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2017 roku wydatki Polaków były wyższe o 9,2 proc. Natomiast w stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były wyższe odpowiednio: o 7,7 proc. i o 48,5 proc.

GUS podaje, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2018 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,8 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 12,1 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) – 5,9 proc.

Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (23,1 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (18,9 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (12,9 proc.)