Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pepco łączy spółki w Polscedlahandlu.pl - 2 stycznia 2019 13:41


Pepco Poland i Pepco Marketing połączyły się. Nastąpiło to przez przeniesienie całego majątku Pepco Marketing na Pepco Poland na podstawie art. 492 § 1 PKT 1, ART. 515 § 1 ORAZ ART. 516 § 6 KSH.

Połączenie odbywa się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.

Połączenie nastąpiła na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Pepco Marketing.

Jednocześnie z zarządu spółki w ostatnim czasie został wykreślony Jacobus Paulus Viljoen.

Na przyszły rok PEPCO planuje otwarcie ponad 100 nowych sklepów w Polsce i kolejnych 230 za granicą. Sytuacja spółki Steinhoff International nie zmieniła nic w działaniu Pepkor Europe i jego spółek operacyjnych. Wszystkie one, wliczając w to PEPCO nadal rozwijają swoją działalność, zgodnie planami strategicznymi, odnoszą sukcesy i generują zyski - mówi Katarzyna Wilczewska, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w Pepco Poland.