Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Nets Denmark większościowym udziałowcem spółki Dotcarddlahandlu.pl - 4 stycznia 2019 18:53


MCI Capital S.A. poinformował, iż fundusz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. 4 stycznia 2019 roku zawarł z Nets Denmark  umowę przyrzeczoną sprzedaży wszystkich posiadanych 754 udziałów w kapitale zakładowym Dotcard sp. z o.o. , stanowiących 75,40 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Przeniesienie własności udziałów nastąpiło 4 stycznia 2019 roku. Dotcard posiada 18.912.180 udziałów w kapitale zakładowym eCard S.A., stanowiących 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym eCard.

eCard posiada 4.000 udziałów w kapitale zakładowym Dotpay sp. z o.o., stanowiących 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Dotpay.

Zgodnie umową, cena sprzedaży udziałów wyniosła 263,5 mln zł. Po potrąceniu wszystkich opłat transakcyjnych powiązanych ze zbyciem udziałów oraz po dokonaniu innych rozliczeń związanych z transakcją wpływ środków na rachunek MCI EV wyniósł 254,8 mln zł.
MCI pośrednio posiada 96,22 proc. certyfikatów inwestycyjnych w MCI EV.

Dotpay oraz eCard to krajowe instytucje płatnicze, które łącząc ofertę licencjonowanego agenta rozliczeniowego z integratorem usług płatniczych tworzą jednego z liderów polskiego rynku e-płatności, ofertując kupującym kompleksową obsługę płatności dostosowaną do najbardziej wymagających modeli biznesowych w modelu omni-channel (online i offline). Dotpay oraz eCard posiadają 15 letnie doświadczenie na rynku płatności, zatrudniają ok. 100 pracowników w Warszawie i Krakowie i świadczą usługi ponad 30.000 klientom we wszystkich segmentach rynku płatności.