Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Spadek przychodów Grupy TXMdlahandlu.pl - 7 stycznia 2019 09:11


Zarząd TXM podał, że szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę  w grudniu 201r. wyniosła ok. 42 mln zł, co oznacza spadek o 9% w porównaniu do grudnia roku poprzedniego.

W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 353 mln zł tj. o 8% mniej niż w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy w grudniu 2018 roku wyniosły ok. 0,7 mln zł, co oznacza spadek o 25% w stosunku do grudnia 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 7 mln zł i była o 27% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sieć TXM na koniec grudnia składała się z 388 sklepów własnych o łącznej powierzchni 103,7 tys. m2., która była o 2,5% niższa niż na koniec grudnia 2017.