Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PKN Orlen: ZUZP i porozumienia płacowe w spółkach Grupy Orlen powinny godzić interesy stronPAP - 11 stycznia 2019 09:00


Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy i porozumienia płacowe w spółkach Grupy Orlen powinny godzić interesy pracodawcy i przedstawicieli pracowników – podkreślił koncern, odpowiadając na pytania PAP, dotyczące negocjacji płac i ZUZP w podmiotach jego grupy kapitałowej.

W ten sposób biuro prasowe płockiego koncernu stosunkowało się m.in. do informacji Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen, według którego w ramach negocjacji ZUZP w spółce Orlen Serwis propozycje pracodawcy są znacznie poniżej oczekiwań pracowników.

"Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, a także porozumienia w sprawie wzrostu płac uzależnione będą od sytuacji poszczególnych spółek i powinny godzić zarówno interesy pracodawcy, jak i przedstawicieli pracowników. Jednocześnie powinny znajdować racjonalne uzasadnienie wobec standardów rynkowych, rozwiązań prawnych i możliwości finansowych poszczególnych spółek" - podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen, odpowiadając na pytania PAP.

Biuro prasowe płockiego koncernu przypomniało, iż grupa kapitałowa Orlen "współtworzona jest przez podmioty zróżnicowane pod względem profilu działalności, obrotów, wielkości zatrudnienia oraz realizowanych planów inwestycyjnych". Wskazało zarazem, że wdrażane w spółkach grupy kapitałowej w ramach ZUZP "rozwiązania w zakresie uprawnień pracowniczych, muszą być adekwatne do strategii danej spółki, która zapewnić ma konkurencyjność na tle innych podmiotów i bezpieczne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie".

"Wolą zarządu PKN Orlen jest kształtowanie przyrostu wynagrodzeń pracowników Grupy Orlen w sposób negocjacyjny, na drodze społecznego porozumienia ze związkami zawodowymi z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych" - oświadczyło biuro prasowe płockiego koncernu.

Jak poinformowało, "zarówno negocjacje płacowe, jak i rozmowy w sprawie ustalenia zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy", w poszczególnych spółkach Grupy Orlen "prowadzane są w przyjętych przez strony terminach i zakończą się w zależności od przebiegu rozmów". "Dotyczy to również spółki Orlen Serwis" - zaznaczyło biuro prasowe PKN Orlen.

Wcześniej, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen Bogusław Pietrzak w przekazanej PAP informacji - przypominając, iż ostatnie spotkanie w rokowaniach nad ZUZP w Orlen Serwis odbyło się 7 grudnia 2018 r. - ocenił, że propozycje pracodawcy są tam "znacznie poniżej oczekiwań pracowników spółki".

"Rozwiązania w nim zawarte nie tylko nie stanowią realizacji zapowiadanej +polityki zwierania nożyc+ między koncernem a spółkami, ale jeszcze te różnice pogłębiają. Nastroje wśród pracowników dalekie są nawet od umiarkowanego optymizmu, a zaufanie do zarządu spółki jest minimalne" - podkreślił Pietrzak, odnosząc się do sytuacji w Orlen Serwis.

Według niego, "najważniejsze kwestie dla pracowników, a które budzą najwięcej emocji, dotyczącą: tabeli wynagrodzeń, taryfikatora stanowisk pracy, nagrody rocznej". "Mam jednak nadzieję, że pracodawca znajdzie ze stroną związkową wspólną płaszczyznę porozumienia" - przyznał szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

Zwrócił uwagę, że Orlen Serwis, to podmiot zależny płockiego koncernu, największy w grupie kapitałowej Orlen, w którym zatrudnionych jest ponad 1750 pracowników, a trwające "właśnie zaawansowane prace nad projektem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy", dotyczą pierwszego w historii tej spółki takiego dokumentu.

W opinii Pietrzaka, PKN Orlen z zarządem kierowanym przez prezesa Daniela Obajtka "stanął przed historycznym momentem dla budowania podwalin pod nową politykę dla całej Grupy Kapitałowej". "Spółki takie, jak Orlen Serwis od lat były niedoinwestowane, i zaniedbywane, a średnie wynagrodzenie pracowników Serwisu kształtują się na niskim poziomie" - podkreślił szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

Wyraził przy tym nadzieję, że zarząd PKN Orlen, zacznie realizować politykę, "pod popularnym już hasłem" prezesa Obajtka tzw. "zwierania nożyc", która - jak dodał - "ma na celu stopniowe niwelowanie różnic między spółkami grupy kapitałowej a koncernem".

"Jestem przekonany, że sprawnie przeprowadzony Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i uzgodnione podwyżki w Orlenie na 2019 r., przełożą się na taki sam tok negocjacji i pozytywny efekt końcowy w spółce Orlen Serwis. Przy tak dobrych wynikach całej grupy kapitałowej, pracownicy Orlen Serwisu liczą na znaczącą poprawę warunków pracy i płacy" - zaznaczył Pietrzak.

Na początku grudnia 2018 r. zarząd PKN Orlen i działające tam organizacje związkowe podpisały porozumienie w sprawie zmiany ZUZP, a w odrębnym uzgodnieniu strony ustaliły także wzrost wynagrodzeń pracowników płockiego koncernu na 2019 r. Jak podkreślało wówczas biuro prasowe PKN Orlen, "pierwszy raz w historii firmy obie strony porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku poprzedzającym ich realizację".

Spółka podała wtedy, iż w ramach porozumienia płacowego ustalono "wzrost wynagrodzeń na rok 2019 o 250 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w niższych kategoriach zaszeregowania oraz nagrody jednorazowe w kwocie 2100 zł dla pracowników zatrudnionych w wyższych kategoriach, z wyłączeniem wyższej kadry zarządzającej". "Nagrody jednorazowe dla pracowników PKN Orlen oraz zasady ich wypłaty będą przedmiotem dalszych negocjacji płacowych, które zaplanowano na styczeń 2019 r." - zaznaczył płocki koncern.

Informując w grudniu 2018 r. o porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi, PKN Orlen podkreślił jednocześnie, że przyjęte uzgodnienia, dotyczące zmiany Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy "będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., po ich zarejestrowaniu przez Państwową Inspekcję Pracy". Wśród najważniejszych z nich spółka wymieniła m.in.: rozszerzenie ścieżek kariery poprzez dodanie nowych stanowisk w obszarach produkcji, podniesienie minimalnych i maksymalnych widełek płac czy wprowadzenie nowych stanowisk traderów, zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych i finansowych.

PKN Orlen jest największym, strategicznym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. W zakładzie głównym spółki w Płocku zatrudnionych jest ponad 4,5 tys. pracowników, a w całej grupie Orlen ponad 19,5 tys. osób.