Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ponad 20 tys. pracowników Biedronki przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa ppoż.dlahandlu.pl - 11 stycznia 2019 09:41


W 2018 roku Biedronka zorganizowała ponad 1240 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ramach których przeszkolonych zostało blisko 20 400 pracowników. Przedstawiciele sieci podkreślają, że firma jest otwarta na wszelkie sygnały od swoich klientów dotyczące nieprawidłowości w tym zakresie. Klienci powinni przesyłać zdjęcia i dane dotyczące lokalizacji sklepów.

- Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w tym ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jest dla nas absolutnym priorytetem. W tym celu podejmujemy szereg działań systemowych, takich jak regularne szkolenia pracowników, czy próbne ewakuacje przeprowadzane we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Podkreślamy, że wyjścia ewakuacyjne znajdują się w każdym sklepie sieci Biedronka i są należycie oznakowane. W 2018 roku zorganizowaliśmy ponad 1240 szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ramach których przeszkolonych zostało blisko 20 400 pracowników sieci. Dodatkowo regularnie przypominamy pracownikom o zasadach prewencji przeciwpożarowej za pomocą ogłoszeń zamieszczanych w pomieszczeniach socjalnych oraz prowadzimy wewnętrzne kontrole, sprawdzające efektywność prowadzonych działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w jednostkowych przypadkowych, reagujemy natychmiast, również wyciągając konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za poprawność działania każdej placówki. Jesteśmy również otwarci na wszelkie sygnały od naszych klientów, prosząc o konkretne informacje dotyczące adresu sklepu oraz daty wykonania zdjęcia, celem jak najszybszej weryfikacji stanu faktycznego i odpowiedniej reakcji - mówi Arkadiusz Mierzwa, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska S.A.

Latem 2018 r. media pisały, że wiele sklepów Biedronki nadal nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych, na co uwagę zwracają klienci sieci, a teraz także strażacy. Straż Pożarna zapowiadała wtedy, że zamknie te sklepy, gdzie drogi ewakuacyjne nie są drożne.