Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mateusz Świtalski prezesem Czerwonej Torebkidlahandlu.pl - 11 stycznia 2019 16:41


Maciej Szturemski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki Czerwona Torebka. Jego miejsce zajął Mateusz Świtalski.

11 stycznia 2019 r. spółka otrzymała zawiadomienia: o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu Macieja Szturemskiego oraz o rezygnacji z funkcji członka zarządu przez Tomasza Jurgę.

Rada Nadzorcza spółki podjęła dwie uchwały: o zmniejszeniu liczebności zarządu z dwóch osób do jednej, która będzie sprawować funkcję prezesa oraz o powołaniu Mateusza Świtalskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki.

Przebieg kariery zawodowej Mateusza Świtalskiego jest następujący:
1) 2011 – 2016 - „Małpka” S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2) 2013 – 10.01.2019 - „Czerwona Torebka” S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
3) 2013 – 2018 - Merlin.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
4) 2015 – 10.01.2019 - Enaville Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej