Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

CCC zgodziło się na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań Gino Rossidlahandlu.pl - 17 stycznia 2019 11:48


Zarząd Gino Rossi S.A. otrzymał zgodę CCC S.A. na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 45.894.780,54 zł wynikających z wierzytelności nabytych przez spółkę CCC do dnia 15 lutego 2019 roku.

Gino Rossi poinformowało również, iż w przypadku braku spłaty nabytych wierzytelności do dnia 15 lutego 2019 roku CCC zastrzega sobie prawo egzekucji należnych wierzytelności z tytułu zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC, co skutkować może przejęciem aktywów Gino Rossi (w tym znaku towarowego Gino Rossi, zapasów towarów, maszyn do produkcji).

Przypomnijmy: w grudniu ub. r. CCC złożyło do UOKiK wniosek o przejęcie Gino Rossi. - Planowana transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z zaangażowanych rynków. Koncentracja nie odbędzie się też ze szkodą dla konsumentów. Konsumenci nie odczują żadnej zmiany na rynku, bowiem zamiarem uczestników koncentracji jest zachowanie dotychczasowej marki Gino Rossi. Z uwagi na trudną sytuację finansową spółki i zagrożenie utraty płynności finansowej, planowana koncentracja stanowi prawdopodobnie główną szansę dla dalszego funkcjonowania Gino Rossi na rynku obuwia – napisało CCC we wniosku do Urzędu.