Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W stolicy dopalacze nie będą sprzedawane w lokalach należących do miastaŻycie Warszawy - 19 lipca 2010 09:42


Sprzedaż tzw. dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych nie powinna być prowadzona w obiektach należących do m.st. Warszawy - takie zalecenie wydała burmistrzom dzielnic prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zalecenie dotyczy komunalnych lokali użytkowych oraz miejskich targowisk - czytamy w Życiu Warszawy.

Skąd taki pomysł? Zofia Trębicka, szefowa miejskiej komisji rozwoju gospodarczego mówi o sygnałach z dzielnic i protestach mieszkańców w sprawie sklepów z dopalaczami, zwłaszcza tych w pobliżu szkół.

Jak podaje Życie Warszawy, już w czasie ogłaszania nowych konkursów na wynajem będą robione zastrzeżenia, że handel dopalaczami jest wykluczony. Burmistrzowie deklarują, że w konkursach na wynajem lokali będą domagali się precyzyjnych ofert.